• Thông dụng

  Answer in another's stead, answer on another's behalf.
  Tôi xin đỡ lời cụ tôi cảm ơn ông
  I wish to thank you on behalf of my grandfather.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X