• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  triple thread

  Giải thích VN: Một đai ốc với 3 ren tương ứng với 3 khoảng cách xung [[quanh. ]]

  Giải thích EN: A multiple screw with three threads equally spaced around it, with the lead being three times the pitch.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X