• Thông dụng

  Be callous enough to.
  Đang tâm giết cả trẻ em đàn người già
  To be callous enough to massacre children, women and old people.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X