• Thông dụng

  Observation post, watch-post.
  Trên đê rất nhiều điếm
  There are many watch-post on the dyke.
  Gái điếm nói tắt [[ -Spruce]] smartly dressed [[ =]]
  To be very smartly dressed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X