• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  input-output control
  chương trình điều khiển vào/ra
  input/output control program
  hệ thống điều khiển vào ra (IOCS)
  Input-Output Control System (IOCS)
  hệ thống điều khiển vào/ra
  IOCS (input/output control system)
  IO control

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X