• Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  arbitral clause
  vượt quá giới hạn của điều khoản trọng tài
  exceed the limit of the arbitral clause
  arbitration clause
  điều khoản trọng tài tiêu chuẩn
  standard arbitration clause

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X