• Thông dụng

  Electric filed.

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  electrical field

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  electric field
  cường độ điện trường
  electric-field vector
  gradien điện trường
  electric field gradient
  hiệu ứng điện trường
  electric field effect
  năng lượng điện trường
  electric field energy
  vectơ (cường độ) điện trường
  electric-field intensity
  vectơ (cường độ) điện trường
  electric-field strength
  vectơ (cường độ) điện trường
  electric-field vector
  vectơ điện trường
  electric field vector
  điện trường thẳng đứng
  vertical electric field
  điện trường tĩnh
  static electric field
  điện trường đều
  uniform electric field

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X