• Thông dụng

  (thông tục) Kick the bucket.
  Bệnh năng quá đi đứt rồi
  To kick the bucker because of a too serious illness.
  Go bust.
  Thí nghiệm đi đứt rồi
  The esperiment already went bust.
  Lose all.
  Đi đứt cả vốn lẫn lời
  To lose all, principal and interest.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X