• Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  wire

  Giải thích VN: Nối các mạch điện sử dụng một hệ thống các dây [[điện. ]]

  Giải thích EN: To connect electrical circuits using a system of such strands.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X