• Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  diaphragm
  điapham buồng tròn chuẩn hóa
  standardized ring chamber diaphragm
  điapham cộng hưởng
  resonant diaphragm
  điapham dung tính
  capacitive diaphragm
  điapham phân đoạn
  segment diaphragm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X