• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  dynamite
  kho thuốc nổ đinamit
  dynamite magazine
  nạp (thuốc) đinamit
  dynamite charge
  sự làm chảy đinamit
  dynamite thaw
  đạn đinamit
  dynamite cartridge
  đinamit gelatin
  gelatin dynamite
  đinamit gelatin
  gum dynamite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X