• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  header
  bắt đầu đoạn đầu
  start of header (SOH)
  đoạn đầu băng
  tape header
  đoạn đầu trang
  section header
  đoạn đầu truyền dẫn
  transmission header
  label
  label record

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X