• Thông dụng

  Danh từ

  Ice
  tảng băng
  an ice block
  tàu phá băng
  an ice-breaker
  sông đóng băng
  the river froze
  Ribbon, tape, band
  băng báo
  a newspaper band
  mang băng tang
  to wear a mourning band
  băng máy chữ
  a typewriter's ribbon
  băng ghi âm
  recording tape, magnetic tape
  xoá băng
  to erase a tape
  máy thu ba băng
  a three-band radio set
  băng dính
  adhesive tape
  băng sóng trung
  the middle-wavelength band
  Bank
  chủ nhà băng
  banker
  vụ cướp nhà băng
  a bank robbery
  Bandage
  thay băng
  to change the bandage (on a wound), to change the dressing (of a wound)
  Banner
  trương băng cờ đi biểu tình
  to put up banners and flags for a demonstration
  Cartridge belt, magazine, round
  lắp đạn vào băng
  to load cartridges into a belt (a magazine)
  bắn một băng tiểu liên
  to fire a round of submachine gun
  Bench

  Động từ

  To dress, to bandage
  băng cho thương binh
  to bandage wounded soldiers
  băng vết thương
  to dress (bandage) a wound
  To cut
  băng qua vườn
  to cut across the garden
  băng tắt để khỏi chạy vòng
  to cut across and avoid running round
  To cross
  vượt núi băng rừng
  to ford springs and cross forests
  băng mình qua bom đạn để cứu đồng đội
  to fearlessly cross a barrage of bombs and bullets to the rescue of one's mates
  To pass away (said of a king)

  Tính từ

  Clean
  nước cuốn băng cả căn nhà
  the water swept clean off the house
  đẩy băng cửa chạy thộc vào
  he pushed the door clean open and rushed in
  dòng thác chảy băng băng
  the waterfall rushed clean past
  ngọn lửa thiêu sạch băng cả kho xăng
  the fire wiped the petrol storage clean out
  thẳng băng như kẻ chỉ
  clean straight like lined in pencil
  nói thẳng băng chẳng giữ
  to speak clean out, without reserve

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X