• Thông dụng

  Động từ

  To rush in; to rush down
  cơn mưa ập xuống
  The rain rushed down

  Phó từ

  With a bang, with a crash, tumultuously
  đóng ập cửa
  to shut the door with a bang, to bang the door shut
  cây đổ ập xuống
  the tree fell with a crash
  quần chúng kéo ập đến
  the masses crowded in tumultuously

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X