• Thông dụng

  Tính từ

  Full to the brim, brimful, brimfull
  cái nước đầy ắp
  a bucket full to the brim with water
  kho nào cũng ắp hàng hoá
  every warehouse was brimful with goods

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X