• Thông dụng

  Phó từ

  Surely, certainly
  chí ắt làm nên
  with the sense of purpose, one will certainly make one's way

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X