• Thông dụng

  Động từ

  To swell
  ăn nhiều quá ễnh bụng
  to have a swelling belly for having eaten too much food

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X