• Thông dụng

  Thud.
  Quả dừa rơi ịch một cái xuống đất
  The coconut fell with a thud on the ground
  Ình ịch (láy, ý liên tiếp) Chug.
  Tiếng máy chạy ình ịch
  The engine chugged on.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X