• Thông dụng

  Tính từ.

  Mincing.
  đi ỏng ẹo
  to take mincing steps.
  Whimsical; capricious.
  ỏng ẹo như thế ai chiều nổi
  Who can gratify such a capricious person.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X