• Vật lý

  calandria tube

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  stovepipe

  Giải thích VN: ống kim loại nhưng đường kính tương đối [[lớn. ]]

  Giải thích EN: A sheet-metal pipe of relatively large diameter.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X