• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  round pipe
  bare-tube
  dàn bay hơi ống trơn
  bare-tube evaporator
  giàn bay hơi ống trơn
  bare-tube evaporator
  plain tube
  prime [smooth] pipe
  prime pipe
  dàn ống trơn
  prime pipe coil
  prime tube
  smooth pipe
  dàn ống trơn
  plain [smooth] pipe grid
  giàn ống trơn
  smooth pipe coil
  giàn ống trơn kiểu chấn song
  smooth pipe grid
  smooth tube
  combining cone
  combining nozzle
  combining tube

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X