• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  wiper shaft

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing bushing
  bush
  connection box
  connector receptacle
  female connector
  jack

  Giải thích VN: Thường dùng để nối thiết bị audio hay video.

  plug-and-socket
  receptacle
  seizing
  socket
  socket-outlet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X