• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross slide
  saddle
  slide
  máy tiện trượt
  slide lathe
  trượt chính xác
  precision slide
  trượt khuôn dập
  cutting slide
  slide block
  slide head
  slide rest
  slipper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X