• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  alternate stress
  alternate stresses
  alternating stress
  chu trình ứng suất đổi dấu
  alternating stress cycle
  alternating stresses
  alternative stress
  cyclic loading
  reversed stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X