• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bearing stress
  compressing stress
  compression stress
  compressive stress
  khu vực ứng suất nén
  zone of compressive stress
  ứng suất nén trọng tâm
  centroidal compressive stress
  ứng suất nén tới hạn
  critical compressive stress
  ứng suất nén trung tâm
  centroid compressive stress
  contraction stress

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X