• Thông dụng

  Động từ

  To act as (be) an accomplice to someone , to act as (be) an accessory to someone, to make common cause with someone
  hắn a tòng với một người bạn để lừa gạt cụ này
  ��he was an accomplice to one of his old friends, so as to swindle this old woman

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X