• Thông dụng

  Động từ

  To dupe; to beguile; to cheat; to take in
  ta gạt tôi lấy tiền
  she cheated me out of my money
  To reject; to turn aside

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X