• Thông dụng

  Động từ

  To sleep soundly
  ngủ không an giấc
  to have a broken sleep
  an giấc ngàn thu
  to sleep the long sleep , to sleep the sleep that knows no breaking

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X