• Thông dụng

  Tính từ

  Of great fortitude
  lao động quên mình anh dũng chiến đấu
  to work selflessly and fight with fortitude

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  courageous

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X