• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  boundary value problem
  bài toán biên hỗn hợp đối với phương trình laplaxơ
  mixed boundary value problem for laplace's equation
  bài toán biên nôiman đối với phương trình laplaxơ
  neumann's boundary value problem for laplace's equation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X