• Thông dụng

  Danh từ

  Class materials, task
  chuẩn bị bài vở lên lớp
  to prepare for a class
  làm xong bài vở
  to be ready for a class
  Newspaper matter, copy
  gửi bài vở về toà soạn
  to send copy to the editorial board

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X