• Thông dụng

  Danh từ
  Foot

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  platform vibrator

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  foot
  bàn chân gót vẹo vào
  club-foot - talipes calcaneovalgus
  bệnh loét mồm, bàn chân bàn tay
  hand-foot-and mouth disesase
  bệnh nấm bàn chân
  fungus foot
  tật xẻ bàn chân
  cleft foot
  pes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X