• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cross slide
  cấu bàn dao ngang
  cross slide feed mechanism
  cross tool carriage
  cut off slide
  cutting-off slide
  parting (tool) slide
  saddle
  slide head
  slide rest

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X