• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  helical gear
  bánh răng xoắn kép
  double helical gear
  truyền động bánh răng xoắn
  helical gear drive
  helical gearing (helical spur wheel)
  screw gear
  screw wheel
  spiral gear
  spiral wheel
  worm gear
  worm wheel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X