• Thông dụng

  Động từ

  To live as a parasite, to sponge on
  sống báo
  to sponge on (someone), to live as a parasite
  nuôi báo
  to support (someone) as a parasite

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X