• Thông dụng

  Tính từ

  Precious, valuable
  của báu
  valuables
  gươm báu
  valuable sword
  báu cái của ấy
  what price that thing?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X