• Thông dụng

  Danh từ

  Waste, residue, refuse
  mía
  Bagasse, megass
  rượu
  Distiller's grains
  phê
  coffee grounds
  trầu
  a chewed betel quid
  Tính từ
  Tasteless and loose (as deprived of nutrient substance)
  Exhausted, dead tired, dogtired

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X