• Thông dụng

  Danh từ

  Egg-plant
  chiếc áo màu tím hoa
  an egg-plant flower coloured dress, a lilac dress
  Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ dầm tương
  Leaving one feels nostalgic for the home place, For the water morning-glory soup, for the soya sauce pickled egg-plants
  Animal testicle

  Động từ

  To rub
  trâu lưng vào cây
  the buffalo rubbed its back against a tree
  To file
  một số dân tộc tục răng
  some ethnic groups have the custom of filing their teeth
  To grind
  To stir up a miff
  nhau một trận
  to have a miff

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X