• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  cement concrete
  tông xi măng lu lèn chặt
  rolled cement concrete
  tông xi măng mác cao
  high-strength cement concrete
  tông xi măng Poclan
  Portland cement concrete
  tông xi măng pôlyme
  polymer-cement concrete
  đường tông xi măng
  cement-concrete road

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  portland concrete

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X