• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  head tank
  pressure tank
  pressure vessel
  bình áp suất không khí/nước
  air/water pressure vessel
  sự chế tạo bình áp suất
  pressure vessel construction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X