• Thông dụng

  Động từ.

  To comment on
  bình luận thời sự
  to comment on the current events
  lời bình luận
  a commentary
  nhà bình luận quân sự
  a military commentator

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  to comment (vs)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  comment

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X