• Thông dụng

  Essay.
  làm bài luận
  To compose an essay.
  Reason out, conclude, infer.
  anh thử luận xem việt này ra sao
  Just try to reason out the outcome of this matter.
  luận nghĩa một câu văn
  To infer the meaing of a sentence.
  luận tội
  To conclude (from evidence) whetther someone is guilty or not guilty.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X