• Thông dụng

  Danh từ.
  Plain

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  ice field
  plain
  bán bình nguyên
  worn down plain
  bình nguyên băng
  glacial plain
  bình nguyên cao
  high plain
  table land

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X