• Thông dụng

  Động từ

  To comment on, to make a judgment on
  bình phẩm về diễn xuất của một diễn viên
  to comment on the acting of an actor

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  review
  bình phẩm sách
  book review

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X