• Thông dụng

  Tính từ

  Enjoying equal rights
  thực hiện nam nữ bình quyền
  to enforce equal rights for men and women, to enforce equality between men and women

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X