• Thông dụng

  Động từ

  To restore to normal, to normalize
  bình thường hoá cuộc sống
  to restore life to normal
  bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa hai nước
  to normalize the diplomatic relations between the two countries

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X