• Thông dụng

  Tính từ

  Dead drunk
  rượu chè tỉ
  to drink oneself to insensibility
  say tỉ
  to be dead drunk

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X