• Thông dụng

  Động từ.

  To put under compulsion, to put under constraint
  bị hoàn cảnh buộc
  under compulsion of circumstances, under the force of circumstances

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  truss

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  compulsory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X