• Thông dụng

  Danh từ

  Sight, scenery, landscape
  ngắm cảnh đêm trăng
  to contemplate a moon-light scenery
  cảnh ngày mùa nhộn nhịp nông thôn
  the sight of bustling harvesting days in the countryside
  Ornament
  nuôi vàng làm cảnh
  to keep gold fish for ornament
  cây cảnh
  an ornament tree, a trained tree
  chậu cảnh
  an ornament tree pot, a trained tree pot
  Scene
  kịch một hồi hai cảnh
  a one-act two-scene play
  Shot (with a cine-camera)
  lắp ghép các cảnh đã quay
  to edit shots already made
  Plight, situation
  thoát cảnh nghèo đói
  to escape from a poverty-stricken plight
  cảnh mẹ goá con côi
  the plight of widow and orphans

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X