• Thông dụng

  Heart, spirit
  cứng bóng vía không hề sợ
  iron-hearted, he is not afraid at all
  người yếu bóng vía
  a weak-hearted person
  Như bóng dáng
  đi biệt tăm không thấy bóng vía đâu
  gone without one's silhouette to be seen anywhere, gone without leaving a single trace anywhere

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X